Apr 30, 2009

Prinsip-prinsip Latihan Fizikal

Prinsip lebihan bebanan.

prestasi fizikal akan meningkat bila berlaku penambahan dalam bebanan kerja. penambahan beban kerja perlu dilakukan secara progresif setelah badan atau sistem biologi dapat mengadaptasi bebanan kerja yang dikenakan. Penambahan boleh dilakukan dengan memanipulasikan beban pembolehubah-pembolehubah berikut:
  • intensiti latihan : kualiti kerja
  • frekuensi latihan : kekerapan latihan
  • jangkamasa : masa yang diambil bagi sesuatu latihan.
perbezaan Individu
setiap individu mempunyai kadar peningkatan prestasi yang tidak sama bagi sesuatu latihan fizikal. Periodisasi latihan yang dirancang adalah berdasarkan keupayaan individu mengadaptasikan diri dengan latihan dalam kadar cepat atau lambat.. perbezaan ini banyak mempengaruhi tahap keupayaan dan tahap kecergasan fizikal.

Prinsip Kekhususan.
Komponen-komponen fizikal atau sistem tenaga adalah berbeza antara satu sukan dengan sukan yang lain. Latihan yang dijalankan hendaklah dikhususkan kepada kehendak suka yang diceburi. Sebagai contoh, Erwin adalah atlit acara pecut maka latihan yang diberikan hendaklah yang berkaitan untuk meningkatkan keupayaannya dalam acara pecutan. Kaedah latihan yang dapat meningkatkan keupayaan komponen ini hendaklah diberikan penumpuan.

Prinsip Kebolehbalikan
Kesan atau hasil daripad latihan bukanlah sesuatu yang kekal. sekiranya latihan tidak dilakukan secara berterusan, penurunan dalam prestasi akan berlaku. pada umunya penuruann dalam daya tahan mengambil masa yan lebih singkat berbanding daripada meningkatkannya. Prestasi fizikal menurun dengan ketara jika latiahan tidak dilakukan lebih daripada 72 jam. Oleh itu, terdapat fasa transisi selepas sesuatu pertandingan bagi mengekalkan prestasi dan kecergasan atlit.

Prinsip Kepelbagaian Latihan.
Program latihan perlu dipelbagaikan untuk mengekalkan minat dan individu dalam sesuatu aktiviti atau mengelakkan kebosanan. Kepelbagaian Latihan juga menjurus kepada kebolehan jurulatih memberikan latihan yang pelbagai tetapi masih berkaitrapat dengan sukan yang diceburi. Sebagai Contoh, atlit jarak jauh boleh diberikan latihan berbasikal.

No comments:

Post a Comment

Komen anda membina kami